Biorezonans

Biorezonans częstotliwościowo-rezonansowy przeprowadzany jest przy pomocy zewnętrznych sygnałów elektromagnetycznych. Jest to działanie na neurosygnałach - informacjach dla centralnego układu nerwowego w celu uruchomienia procesów naprawczych i pobudzenia odporności własnej dla usunięcia konkretnego problemu: patogenów, alergii, zatrucia, obciążeń psychowegetatywnych, niedoborów odporności, stanów zapalnych, reakcji autoimmunologicznych i wielu innych. Biorezonans pozwala na skuteczne oddziaływanie w przypadku każdej formy czynnika chorobotwórczego, niezależnie od postaci, ulokowania w narządzie lub tkance, w każdym stadium procesu, bez szkody dla organizmu ludzkiego.

Biorezonans jest metodą nieinwazyjną i łagodnie działającą, dlatego zaleca sie ją dzieciom cierpiącym na zaburzenia snu.

Biorezonans